Innkalling til fjellstyremøte den 25. mars.

 

Onsdag den 25. mars kl 19:00 er det klart for neste møte i Fjellstyret. Denne gangen er det søknader til bidragsbudsjettet som dominerer saklista. Innkallingen og saksframleggene finner du under knappen Styrearbeid. 

Gasta Design