Innkalling til fjellstyremøte 11. desember.

Foto: Jan Nordvålen. 

Foto: Jan Nordvålen. 

Årets siste fjellstyremøte er på Skrivargarden den 11 desember kl 10:00. Tradisjon tro er det et s.k. budsjettmøte. Med andre ord skal driftsbudjsett, investeringsbudsjett samt bidragsbudsjett for 2015 behandles. 

Innkalling og saksframlegg finner du under fliken Fjellstyrepolitikk - sakspapirer og møtereferat. 

Gasta Design