Høring om villcampingforskriften i Engerdal

Engerdal kommune gjennomfører høring i forbindelse med at de ønsker å oppheve Forskrift om plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping. Forslaget innebærer bl.a. at dersom en ønsker å bo i campingvogn eller bobil på de steder forskriften gjelder, blir det friluftslovens bestemmelser som gjelder i motsetning til i dag der en kan stå inntil 3 uker på samme sted. En del av de som årlig besøker statsallmenningen i Engerdal sommerstid vil være berørt av denne endringen.

Kommunen ønsker selvsagt å få inn mest mulig synspunkter på dette, og vi anbefaler alle å sende sine meninger om saken til postmottak@engerdal-kommune.no innen fristen som er 5 juni.

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Ole Opseth