Harepest påvist i Engerdal

Som mange har fått med seg i nyhetene den siste tida, så har det blitt påvist flere tilfeller av harepest på Østlandet den siste tida. Fjellstyret har fått inn meldinger om flere som har funnet døde harer uten tegn til ytre skader de siste ukene også. Vi sendte inn en hare til analyse, den ble funnet ved Sølenstua for et par uker siden. Vi har nå fått prøveresultater, og det viser at den hadde “Francisella tularensis holarctica”, altså harepest eller tularemi, som det heter. Harepest er en såkalt zoonose, dvs at den kan overføres fra dyr til mennesker. Mange smågnagerarter er følsomme og dør av denne infeksjonen. Kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottagelige, men hunder kan smittes ved fangst/spising av smågnagere (lemen). Disse hundene kan utvikle forbigående symptomer på sykdom (feber, opphørt matlyst), normalt av få dagers varighet. Hunder kan dermed overføre smitten til mennesker. Tularemi hos mennesker: Inkubasjonstiden er vanligvis 3–5 dager, og symptomene er vanligvis influensalignende. Det kan være andre symptomer som er mer spesifikt knyttet til smittemåte; innånding av smitteholdig støv kan gi lungebetennelse, smitte gjennom mat og vann kan gi svulne svelg- og halslymfeknuter, smitte via hud kan gi lokal hudbetennelse og hovne lymfeknuter. Sykdommen kan behandles effektivt med antibiotika.

Ved funn av døde harer eller smågnagere anbefales det å ikke håndtere dyret uten hansker, og hold hundene vekk fra kadaveret.

Mere info fra Folkehelseinstituttet her.

050509__JN_3746.jpg
Jan Nordvålen