Harapest påvist ved Sølenstua

Svein Pettersen som bor ved Sølenstua har hatt besøk av 3 haraunger daglig i sommer, men i løpet av 3 dager i slutten av august døde alle 3 haraungene. Svein kontaktet fjellstyret og en av de døde harene ble sendt inn til Veterinærinstituttet hvor det ble påvist infeksjon med Francisella tularensis holarctica (harepest, tularemi). Haren hadde vært 4 dager i posten før den ankom laboratoriet og bar preg av det i sommervarmen, men ved undersøkelse av harens beinmarg ble bakterien påvist. Tularemi er en bakteriell infeksjonssjukdom som primært ses hos viltlevende dyr. Hare og gnagere er spesielt utsatt, og sjukdommen kalles ofte harepest eller lemenpest. Tularemi er en zoonose, det vil si en infeksjon som kan overføres fra dyr til menneske. Smittede harer dør vanligvis i løpet av et par døgn og blir funnet døde i terrenget. Det hender imidlertid at harer uten vesentlige symptomer (tidlig infeksjonsfase), eller som viser symptomer på sjukdom (går tregt i los), blir felt under jakt. Vår enimente dyrlege Ann Cathrin Monsen har hatt besøk av en Dunker med feber og dårlig matlyst som kan være smittet, det er tatt prøver av hunden, men får ikke svar før om noen måneder siden det er et prosjekt hos Veterinærinstituttet.

Tularemi hos mennesker
Inkubasjonstiden er vanligvis 3–5 dager, og symptomene er generelt sett influensaliknende. Det oppstår også andre symptomer som er mer spesifikt knytta til smittemåte. Smitte som skyldes innånding av smitteholdig støv utløser lungebetennelse, mens smitte gjennom mat og vann gir svulne svelg- og halslymfeknuter.Ved smitte via hud oppstår det en lokal hudbetennelse og hovne lymfeknuter. Sjukdommen kan behandles effektivt med antibiotika. Mer informasjon om harapest her

Gasta Design