Har du sett hønsefuglreir?

I likhet med foregående år plasseres det ut viltkameraer på hønsefuglreir som blir funnet i Engerdal. Formålet med dette forskningsarbeidet, som er i regi Høgskolen i Hedmark avd. Evenstad, er å øke kunnskapsgrunnlaget rundt de faktorer som påvirker eggfasen, herunder predasjon. I fjor ble totalt 4 reir overvåket i Engerdal, og overlevelsen i eggfasen var den gang dårlig, 3 av reirene ble røvet og bare et klekket fram kyllinger.  
Dersom dere kommer over reir med røy, orrhøne eller rype meld fra til Lars Erik Pettersen, som er lokal kontaktperson i Engerdal eller Bjørnar Johnsen i fjellstyret. Skal datagrunnlaget bli så godt som mulig er en definitivt avhengig av et tipsvennlig publikum.  

Kontaktperson hønsefuglreir Engerdal: Lars Erik Pettersen, tlf92426555 og Bjørnar Johnsen 97063383

Gasta Design