Grovt tyvfiske på Isteren

Foto: Thore Joten

Foto: Thore Joten

Før Helga ble det avdekket et grovt tyvfiske på Isteren etter flere års mistanker.
Karene fra Sverige hadde ikke fiskekort og hadde satt ut 94 agnede sakser med agn fra annet vassdrag.

Karene blir anmeldt og begjært straffeforfulgt for manglende fiskekort, bruk av ulovlig utstyr,brudd på reglene om baglimit og bruk av agnfisk fra annet vassdrag.

Les mer på Isteren sine hjemmesider her.

Gasta Design