Gauppedrept rådyrbukk.

Foto: Bjørnar Johnsen ID:156

Foto: Bjørnar Johnsen ID:156

Fikk melding om en drept rådyrbukk nedi Engerdaln vest for fotballbana. Det viste seg at det var ei gaupe som hadde drept rådyret rett på øversia av et jorde. Bakre delen av bukken var oppspist og gaupa har førsøkt å dekke over resten av rådyret med mose som den har gravd opp rundt kadaveret. Rådyret var drept med et strupebitt som er et typisk drapsmønster for gaupa når den tar rådyr. 

Gasta Design