Funn av død hubro ved Snerta

Foto: Arne Granberg

Foto: Arne Granberg

Mandag ettermiddag fant Arne Granberg en død hubro sør for Snerta. Den hadde trolig fløyet inn i en telefonledning. Fjellstyret har i vår fått inn en del meldinger fra folk som har hørt hubro på forskjellige plasser i kommunen. Det kan kanskje tyde på en gledelig økning i bestanden lokalt. Hubroen er vår største ugle, og kan ha et vingespenn på bortimot 180 cm. Den trives best i ulendt og bratt terreng. Den hekker tidlig, og kan ha egg allerede i mars. Hubroen er svært sårbar for forstyrrelser i hekketida. Hubroen ble som den siste av våre ugler, totalfredet i 1971.

Fuglen som Arne fant var ringmerket i Sverige. Vi kontaktet Naturhistoriska museet i Stockholm som sitter på svenske ringmerkingsdata, og fikk disse opplysningene: Denne hubroen ble ringmerket i nordøstre Värmland 16. mai 1999, like ved grensa til Dalarna mellom Stöllet og Hagfors. Den ble da merket som reirunge, og det hadde vært tre unger i reiret pluss et råteegg. Så denne hubroen ble med andre ord nesten 15 år gammel. Eldste registrerte ringmerkede hubro ble 19 år gammel så vidt vi kjenner til.
Fjellstyret er takknemlige for alle tips om hubro og andre arter.

Arne Granberg med hubroen

Gasta Design