Fremmed fugl i Elgåa

Foto: Jan Nordvålen

Foto: Jan Nordvålen

Tidligere denne uka ble oppsynet oppmerksom på en uvanlig fugl i Elgå. Det viste seg å være ei kornkråke.(Corvus frugilegus) Den er ikke vanlig på disse traktene, nærmeste kjente tilholdssted for disse fuglene er i Hamarområdet der det finnes en fast hekkebestand. I tillegg finnes det kolonier ved Trondheim. Tidligere fantes det også kolonier i Rogaland. Den kan fort tas for en ravn, men den er mye mindre, på størrelse med kråke. I tillegg har voksne fugler et grått og fjærløst parti ved nebbrota. Den er selvfølgelig fredet. Bildet er av dårlig teknisk kvalitet, da det ble tatt gjennom bilruta. Den var sky og urolig, og ikke så lett å komme innpå. Men bildet viser allikevel tydelig arten. Fjellstyret oppfordrer folk til å gi oss tips hvis dere ser noe uvanlig, om det er fugler, dyr eller andre rariteter.

Gasta Design