Fortsatt vinterføre i Kraslan

Foto: Bjørnar Johnsen ID:382

Foto: Bjørnar Johnsen ID:382

Var en tur til Kraslan på søndagseftan som bildet viser og det er fortsatt gode muligheter for isfiske og fine skiturer i fjellet. Fra Valdalsfjellet er det veldig bra med snø og så lenge man bruker baklier og snøfonner er det fint skiføre mange steder. Grøtåa går stort sett oppe nå, men det var mulig å krysse på oversia av Grøtådalssetra. Ut mot Femund er det veldig lite snø som vanlig og ikke skiføre lenger. Tamreinen har begynt kalvinga nå og det er viktig at alle viser hensyn iforhold til reinen. Er det noen som finner døde reinskalver eller rester av kalver, gi beskjed til reingjeterne eller ring rovviltkontakt Bjørnar Johnsen. De siste årene har det vært problem med både ulv og bjørn i kalvingslandet som har forsårsaket store skader. Kongeørna og jerven er også en vanlig skadegjører, jerven tar gjerne med seg hele kalven og gjemmer den og det blir da vanskelig dokumentere skaden. 

Gasta Design