Foredrag om revemerkeprosjektet 20.oktober!

I vinter skal det forsøkes og fanges inn flest mulig rever i Engerdaln og sette på dem en radiosender for å forske på noen av revens hemmeligheter. Det har de siste årene blitt merket noen rever i Engerdaln som har hatt veldig forskjellige leveområder og en utvandra sågar til Renaområdet. Vidar Trøen er engasjert av reveprosjektet for å fange inn rever med hjelp av revebåser og flere nye båser er satt ut. For å få tak i flest mulig rever er det viktig at alle med revebåser som fangster sier fra til Vidar Trøen eller Bjørnar Johnsen så revene kan bli radiomerka. Alle radiomerka rever blir belønnet med 1000 kroner til fangeren og reven blir ikke freda, det skal jaktes som vanlig for det er også interessant for prosjektet å se på jaktdødeligheten. På tirsdagskvelden 20. oktober kl 19.00 på krysset kafeteria vil flere av forskerne fra Evenstad og andre forskningsinstitusjoner fortelle om prosjektet og legge fram forskningsresultatene så langt. Sør i Sverige har det blitt merket mange rever og dem har mye data fra dette området. Alle som synes det er spennende med småviltforskning og spesielt reveprosjektet er velkomne og det er muligheter for å stille spørsmål for her vil det være mye kunnskap om den småviltforskningen som foregår.    

Gasta Design