Forbud mot å sette ut saltsteiner!

Foto: Bjørnar Johnsen ID:429

Foto: Bjørnar Johnsen ID:429

Da er det midlertidig slutt på foring av hjortevilt og utsetting av saltsteiner i Hedmark og en del andre fylker. Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 11. juli en forskrift med tiltak for å begrense spredning av Chronic Waisting Disease (CWD) blant hjortedyr. Det vil blant annet si at det nå er forbudt å legge ut fôr eller å sette ut saltslikkesteiner til hjortedyr. Forbudet gjelder ikke for allerede utsatte saltsteiner. For mer informasjon og forskriften i sin helhet følg denne linken

Elgkadaveret på bildet har forhåpentligvis ikke noe med CWD sjukdommen å gjøre. Kadaveret er fra ei eldre elgku og ligger rett i nærheten av Bjønnåsen og som navnet tilsier var det mye bjørnetrafikk rundt kadaveret. Det var flere liggeplasser etter bjørnen og den hadde gravd i nærområdet og flere småbusker var nok brukt som kløpinner. Det ble funnet flere bjønnsmøkkrukker og bjørnehår så det bør være gode muligheter til å få dna treff på denne bjørnen. Hva som har skjedd med denne elgkua får vi nok aldri vite, om det er bjørn eller ulv som har drept den eller om det er naturlige årsaker til dødsfallet.

Bjørneseng ved kadaveret.

Gasta Design