Flott okse felt i Hovdlia

Den pensjonerte veterinæren Anders Haugen fikk denne flotte oksen på elgposten i efta og der ble det liggende. Denne kraftkaren har nok vært ute i kamp med andre okser siden det er knekt flere tagger og det er hull i høyre fjøla. Det er ca 15 tagger igjen på den nå. Ellers har det blitt felt 7 elger til på statsallmenninga i dag, det er: Buvika, Jotholla og Lortsetra har alle fått ku, Trolltjønnåsen og Svartåsen begge fjorokse, Snertnesset en 11 tagger og Lillebo en 6 tagger.  Buvika er da ferdig med årets kvote, men dem var ikke klare for å pakke sekken å dra hjem fra elgskogen så det ble tilleggsdyr på Buvika. På den private delen har det vært rolig i dag bortsett fra Sameieskogen som fylte kvoten med en 7 tagger okse og der var det også mye jaktlyst igjen og det ble tilleggsdyr der også.

Felt elg statsallmenninga
Felt elg vilt I og II

Gasta Design