Flere elgfall i helga.

Foto: Jan Nordvålen ID:270

Foto: Jan Nordvålen ID:270

Mens flere jaktlag har fylt kvota og er fornøyd med det, er det allikevel noen som holder ut og benytter helgene til elgjakt. Noen lag har fortsatt igjen dyr på kvota og det er fortsatt tilleggsdyr igjen. På statsallmenningen er snart elgjaktsesongen over, da jakta avsluttes siste november. Hos de private viltstellområdene pågår jakta fram til 23 des. På statsallmenningen ble det på lørdag skutt 1 kalv i Bjønnberga og 1 okse hos Vurrusjølia Øst. Totalt er det nå felt 132 elger på statsallmenningen inkludert felte tilleggsdyr. På viltstellområde 2 ble det felt 2 kalver i Kvitvollia. Her er det nå felt tilsammen 23 dyr så langt. På viltstellområde 1 er det felt 24 dyr så langt i høst.  

 

Gasta Design