Fjellstyrets høringsuttalelse vedr. snøskuterløyper.

Foto: Jan Nordvålen/arkiv ID:253

Foto: Jan Nordvålen/arkiv ID:253

 

Som tidligere annonsert har fjellstyret i dag behandlet sitt høringssvar til kommunen vedrørende forslaget til forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune. Resultatet er nå klart og høringsuttalelsen kan du lese her. Administrasjonen hadde foreslått 2 ulike alternativ for styret. Ett der fjellstyret i realiteten ikke ønsket snøskuterløyper i denne omgang før det er høstet erfaringer rundt en slik etablering, og ett der en åpnet for at noen foreslåttet løyper kunne godkjennes. Resultatet ble at fjellstyret åpner for at det etableres noen løyper, men fjellstyret ønsker en begrensing i forhold til forslaget. Samtidig vil fjellstyret at forskriften klargjør en del forhold. Fjellstyret er også av den oppfatning at en åpning for løyper på statsallmenningen vil være tidsbegrenset. Vi vil takke for alle innspill fjellstyret har fått i denne saken, og oppfordrer alle som mener noe om saken om å benytte den muligheten som finnes til å si sin mening. Forøvrig vil resterende del av protokollen bli klar rett etter helga, så utfallet av de andre sakene kan du finne på vår hjemmeside da.  

Gasta Design