Fjellstyrets høring om snøskuterløyper

Foto: Ole Opseth ID:442


Foto: Ole Opseth ID:442

Som tidligere annonsert på denne siden ønsker fjellstyret å få inn synspunkter fra berørte interesser på statsallmenningen i forbindelse med kommunens forslag til snøskuterløyper. Fjellstyret har fått litt ekstra høringstid, og vi ber derfor om innspill innen den 12 august. Vi minner om at dette er en ny høringsrunde med nye forslag til løypetraseer. Det er derfor nødvendig for fjellstyret å be om synspunkter på nytt, sjøl om vi fikk mange verdifulle innspill sist høst. Det er også verdt å merke seg at fjellstyrets høring ikke er i kommunens regi, og at det derfor er nødvendig å gi innspill til kommunen i eget brev dersom dere ønsker det. Til fjellstyret kan dere gi innspill enten via e-post til post@engerdal-fjellstyre.no. Eller dere kan sende oss et vanlig brev til Engerdal Fjellstyre, hyttveien 45, 2443 Drevsjø.

Gasta Design