Fjellstyret reagerer på Statskogs avvirkningsplaner

Fjellstyret har den siste tiden fulgt med på Statskogs avvirkningsplaner på statsallmenningen i Engerdal. Fjellstyret har tatt del av de planer som foreligger for vinterens drifter. Før jul sendte Fjellstyret brev til statskog med en del generelle, men også konkrete, betraktninger på planlagte drifter. I forrige uke møtte representanter fra Fjellstyret Statskog og Glommen Skog AS for å utveksle informasjon og meninger om saken. Møtet var bra på den måten at partene fikk lagt fram sine synspunkter. Fjellstyret mener i klartekst at Statskog legger opp til en for høy avvirkning. Videre ønsker fjellstyret at det må gjøres grundigere vurderinger og planlegging i felt, og at det tas mer hensyn til områdets faktiske produksjonsevne. Dialogen mellom Statskog/Glommen skog AS og fjellstyret vil være tettere framover. Fjellstyret vil derfor oppfordre allmennheten til å gi innspill i forhold til konkrete avvrikningsplaner direkte til Statskog/Glommen Skog As eller til Fjellstyret som tar på seg å videreformidle synpunktene. 

Referat fra møtet kan du lese her

Gasta Design