Fjellstyremøte 25. juni.

Det er berammet et ekstra fjellstyremøte den 25 juni kl 19:00 på Skrivargarden Drevsjø. Det er bare en sak på saklista og det gjelder en søknad om økonomisk støtte. Møteinkalling kan finner du under fliken Fjellstyrepolitikk. 

Etter dette møtet er det opphold i fjellstyrets møtevirksomhet under sommeren fram til den 27 august.

Gasta Design