Fjellstyremøte 14 april.

Foto: Jan Nordvålen ID:357

Foto: Jan Nordvålen ID:357

Det er klart for fjellstyremøte den 14 april. denne gangen er det kun to saker som er satt opp til behandling. Det skal oppnevnes representant til styret i elgregion NØR og fjellstyret skal ta stilling til en motorferdselssak etter § 10 i Motorferdselsloven. Sistnevnte gjelder grunneiers tillatelse til kjøring i forbindelse med befaring av mulig nye løypetraseer for snøskuter på statsallmenningen. Fjellstyret er tillagt myndighet til å begrense eller forby motorferdsel på statsallmenningen ("grunneiers samtykke"). I og med det er snakk om en eventuell disensasjon etter § 6 i motorferdselsforskriften skal den styrebehandles. Grunnen til at kommunen ønsker å befare eventuellt nye traseer er at de jobber med et nytt forslag til forskrift for snøskuterløyper i Engerdal. Etter planen skal kommunestyret vedta å legge et slikt forslag ut på høring i slutten av juni. Deretter blir det en høringsrunde under sommeren og vedtaksprosess på høsten. Mange husker nok god sist høsts runde med høringer og påfølgende meningsyttringer av varierende saklighetsnivå. Det er verdt å merke seg at med en ny høringsrunde er det viktig å tilkjennegi sin mening også i den kommende runden. Dette er en sak som det er mange meninger om og det er viktig at alle meninger kommer fram. Så får vi håpe at en ny runde blir saklig og konstruktiv, og at prosessen blir grundig og interessebalansert. 

Gasta Design