Fjellstyremøte 10. februar

Foto: Arkiv ID:315

Foto: Arkiv ID:315

Neste fjellstyremøte er 10. februar kl. 09.00 på Skrivargarden. Denne dagen er de 2-3 første timene av møtet avsatt til det årlige fellesmøte med de ansatte. Deretter starter det ordinære fjellstyremøtet med behandling av saker fra saklista som denne gangen er ganske kort, men langt i fra uviktig. Den største saken denne gangen er opplegget for småviltjakta 2016 som nok vil være interesant for veldig mange.

Som vanlig finner du innkalling og saksframlegg under styrearbeid.

Gasta Design