Fiskeutsetting Langsjøen

Foto: Bjørnar Johnsen ID:489

Foto: Bjørnar Johnsen ID:489

For å styrke ørettbestanden i Langsjøen hvor det er en ettertraktet storørretstamme satte fjellstyret ut 3 somrig ørret i går. Denne settefisken hadde første leveåret på Snerta for deretter å bli flytta til en fiskedam i Sømådalen hvor den har vært over et år. I går ble dammen tømt og det var en bra gjenfangst og fin fisk som forhåpentligvis danner nye årganger med fin fisk i Langsjøen. Det er fjellstyrets altmuligmann Arne Elgaaen som ønsker fisken lykke til videre i livet.  

Gasta Design