Fiskeørnmerking

Foto: Bjørnar Johnsen ID:445

Foto: Bjørnar Johnsen ID:445

Før helga var det tid for den årlige fiskeørnmerkinga i Engerdaln av fuglemannen fra Trysil, nemlig Ole Petter Blæstad. Ole Petter har arbeidet med fiskeørn siden 1988 i Engerdaln og har mye kunnskap om fiskeørna med hekkelokaliteter. Fiskeørna har redet i toppen av store furuer og bygger litt på redet hvert år, dette gjør at redene som er værutsatte år om annet ramler ned på grunn av tyngden og været. Fiskeørna har derfor flere reder og er det noen som veit om nye hekkelokaliteter er Ole Petter veldig interessert i det. Ungene var i år unormalt store for årstida og nesten flyvedyktige flere av dem, det har vært en god sommer for fiskeørna og det var 3 unger i de fleste av redene.

Nesten flyvedyktig unge på redet.
Bedre med en fugl i hånda en ti på taket.
Merking pågår med betenkt fiskeørnunge.    

Gasta Design