Fiskefella satt i gang i Elgåelva

Foto: Jan Nordvålen

Foto: Jan Nordvålen

Hvert år på denne tida setter vi i gang fiskefella for ørret i Elgåelva. Hensikten med dette er å fange noe av gytefisken fra Femund som går opp i elva for å gyte. Fella blir røktet av folk i Elgå fram til begynnelsen av oktober, da vi som regel stryker fisken(tar rogn og befrukter den), før de evt blir merket hvis de ikke er merket tidligere, og settes så ut igjen ut i elva. Etterhvert trekker de ned i Femund igjen. Noe av fisken slipper vi videre oppover i elva slik at de kan gyte sjølve. Den befruktede rogna oppbevarer og pleier vi vinteren gjennom på klekkeriet vårt på Snerta. Rogna klekkes normalt i april. Yngelen blir så satt ut for det meste påfølgende vinter. I tillegg settes det ut mye yngel i Elgåelva for å sikre rekrutteringen til Femund.

Gasta Design