Fin Røye også i Blakksjøen.

Foto: Ragnar Omang. ID:353

Foto: Ragnar Omang. ID:353

 

Fisken biter på flere steder om dagen, og fra Blakksjøen har vi fått bilde av denne store røya fra Ragnar Omang. Den veide 1150 gr. Fjellstyret har sammen med de private rettighetshaverne utført et uttynningsfiske i Blakksjøen. Dette fordi bestanden var preget av en for stor andel smårøye. Ragnars fangst kan tyde på at dette kultiveringstiltaket har hatt god effekt. Skal denne effekten holde seg er det også viktig at det bevares en andel med stor fisk i sjøen som kan spise de små. Røya går over til å spise fisk når de når ca 30 cm i lengde. Det må derfor være en del med større røyer i et slikt vann skal ikke bestanden bli dominert av mindre individer ("tusenbrødre") som aldri blir store nok til å ete andre fisker. Men blir de først fiskespisere, vokser de raskt. Det gjør det ekstra spennende for fiskeren å ha utsikter til å få slike røyer.

 

Gasta Design