Felte bever 2016/2017

Foto: Emil Andrè Ås ID:632

Foto: Emil Andrè Ås ID:632

Sesongen 2016/2017 ble det felt 5 bevere av en kvote på 15 på statsallmenningen i Engerdal. Det gir en fellingsprosent på 33,3%. Det er akkurat det samme som i fjor. Det er mest hunndyr som er skutt og de er godt fordelt over hele statsallmenningen.

Bildet viser en av skytterne med sin fangst.

Gasta Design