Etablererstipend for småfehold og hjorteoppdrett.

Foto: Arkiv/Ole Opseth. ID:667

Foto: Arkiv/Ole Opseth. ID:667

Fjellstyre vedtar hvert år et eget Bidragsbudsjett med regler. Ordinær tildelingsrunde er i mars (med søknadsfrist 1 februar), og dersom det er ledige midler innen satsingsområdene storfehold eller småfehold, kan det etter 1. juli tildeles midler i form av etablererstipend. I henhold til dette utlyses mulighet for å søke om etablererstipend for småfehold og hjorteoppdrett. Stipendet er beregnet på investeringer og vedlikehold knyttet til næringsdrift, eller nedbetaling av næringsgjeld. Les mer om vilkår og hva søknaden skal inneholde i Bidragsbudsjett for 2017. Dersom du har spørsmål om dette så er du velkommen til å ta kontakt med oss. Søknadsfristen er 1. september. Søknader sendes fjellstyret enten pr e-post: post@engerdal-fjellstyre.no, eller til fjellstyrets adresse Hyttveien 45, 2443 Drevsjø.

Gasta Design