Engerdal grunneierforening og fuglejakta.

Også Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske (viltstellområde 2) har hatt styremøte for å diskutere konsekvensene av årets dårlige takseringsresultat. De har bestemt at alle kort som de har solgt samt dags- og sesongkort for innenbygds, skal gjelde med en dagskvote på 1 rype og 1 skogsfugl pr dag og kort. Videre har de vedtatt at all jakt på rype avsluttes 23 september. Om det åpnes for skogsfugljakt i oktober tar foreningen stilling til etter tilbakemeldinger fra jegere i septemberjakta. Dette vil da avgjøres ca 23 september. De henstiller alle jegere å vurdere avskyting etter det antallet fugl som blir observert. Bakgrunnen for vedtaket er ønsket om å bevare en stamfuglbestand slik at det også kan jaktes på foreningens område til høsten. Mer informasjon om jakta på Grunneierforeningas område finner du under deres knapp på denne siden.

Gasta Design