Endring av lisensfellingsområde for Bjørn - Engerdal ikke lenger med

Med virkning fra 3. september er lisensfellingsområdet i region 5 endret, slik at Engerdal kommune ikke lenger inngår i fellingsområdet.

Les mer her.

Foto: Erik Andrè Nordgård

Foto: Erik Andrè Nordgård

Merète Trangsrud