Enda en rådyrbukk påkjørt!

På sjølveste 17. mai kvelden ble denne rådyrbukken påkjørt rett sør for Engerdal sentrum. Rådyret døde i smellen og fallviltgruppa fikk beskjed om påkjørselen og fjernet dyret. Det er fjerde bukken som er påkjørt av bil siden 27. april. Tidligere i våres har det blitt påkjørt rådyrbukker ved Blakkstøtlandet, Røa og Nybrua. Henstillinga til alle som ferdes i trafikken må være å pusse brilleglassa og følge med på veikantene om det skulle komme et rådyr lurende ut av skogen. Det er stor rådyrtrafikk på jordene nå og viktig være ekstra oppmerksom i nærheten av jordekantene. 

Gasta Design