Elgfall tross natoøvelse.

Selv om det var mye soldater i Engerdaln i hælja med trefninger flere steder ble det felt 7 elger på statsallmenninga. Noen steder har det vært mye trafikk og sikkert ikke så lett å jakte som man har tenkt, men helt håpløst har det ikke vært siden det har blitt noen elgfall. Granbergtangen, Buvika og Skjærbekkdaln har skutt fjorokse, Skjærbekkdaln fikk en kalv i tillegg. Lillebo, Løvåsen nord og Vurrusjølia øst fikk ku. Halvparten av jaktlaga er nå ferdig med ordinær kvote og mange av de laga har tatt tilleggsdyr. På viltstellområde 1 skøyt Røteigen tilleggsdyret sitt som ble en kalv. Som bildet fra Røteigen viser ble det jaktet oppunder Østerfjellet hvor det var godt om elg og fortsatt litt snø. På viltstellområde 2 skøyt Myrstads jaktlag i Kvitvordlia en kalv på 24 kg, det er veldig bra at jaktlag tar ut slike små dyr. Om slike små kalver overlever vintern blir det en degenering av elgstammen på lang sikt om slike dyr kommer inn i avlen.
Felt elg statsallmenninga.
Felt elg viltstellområde 1 og 2.

Foto. Arne Lund

Foto. Arne Lund

Bjørnar Johnsen