Elgåelgens matfat

Elgforing 5 dok.jpg

I landet med verdens tetteste elgbestand lever ingen upåvirket av skogens konge. Til Elgå og Femundslia kommer hver vinter store mengder elg trekkende fra dårlige beiteområder leger nord og gnavler begjærlig i seg sentvoksende småfuru. For å spare småskogen og få elgen til å holde seg unna beyggelsen er det gratis rundballeutdeling på foringsplasser nord for Elgågrenda, og som et ekstra tilbud ordner Engerdal fjellstyre kosttilskudd i form av nyfelt småfuru. Når så småfura er snaugnagd, blir den transportert til buer i Femundsmarka og gjør sin nytte for andre gang, i form av førsteklasses fyringsved.

Fôr 
Sol i pelsen
Oppstilling

Gasta Design