Elg på annenhver jeger i 2013

Stasallmenningene inneholder store jaktområder. 273 jaktlag og nesten 2000 storviltjegere jaktet elg og hjort hos fjellstyrene i 2013. Nesten 1120 elg ble felt, noe som gir en god fellingsprosent på statsallmenningene, der fjellstyrene administrerer jakt- og fiskerettighetene.

Les mer på fjellstyrene.no her.

Gasta Design