Elg i reinsgjerdet

Foto: Bjørnar Johnsen ID:392

Foto: Bjørnar Johnsen ID:392

Denne fjorkua prøvde å hoppe det gamle reinsgjerdet på Drevsjømoen med tragiskt utfall. Bakbeinet har blitt tredd gjennom gjerdet og låst seg fast og her har elgen hengt til den døde av sult og tørst. Sist høst ble det satt opp nytt reinsgjerde på nordsiden av dette gamle gjerdet. Alle de gamle reinsgjerdene på sørsia av det nye reinsgjerdet skal fjernes ifølge den avtalen som ble gjort når det nye gjerdeprosjektet ble gjennomført, men det har ennå ikke skjedd og denne tragedien kunne vært unngått om de ansvarlige for dette hadde tatt ansvar og fått de gamle gjerdene fjernet. Det er mange gamle sauegjerder med piggtråd på toppen i hele kommunen som ikke lenger er i bruk og som absolutt burde ha vært fjernet og dette er en oppfordring om å gjøre noe med dette. 

Bakbeinet låst i gjerdet

Gasta Design