Dvergspetten i Femundsmarka

Foto: Tore Stengrundet

Foto: Tore Stengrundet

Det er ikke i den gamle furuskogen, Femundsmarkas edleste kjennemerke, du skal lete etter dvergspetten. Den liker seg bedre i frodig bjørkeskog langs bekker og vassdrag og finner bolig og føde i døde og råtne stammer. Dette biotopvalget har gjort den sjelden mye av landet, og særlig store arealer med dvergspettskog er det jo heller ikke i Femundsmarka, men i det vesle som er av egnet løvskog trives den og ruger fram sine små. Fuglen på bildene hadde et reirhull fullt av tiggende unger og mer enn nok å ta seg til for å fø opp de håpefulle.

Dvergspett  Reirhull
 

Gasta Design