Død Sangsvane i Engern

Foto: Bjørnar Johnsen ID:134

Foto: Bjørnar Johnsen ID:134

Fikk melding om ei død Sangsvane som lå i vannkanten i Engern ved Åsheim av Karstein Kjølvang. Sangsvana hadde vært død en del dager og det er ikke godt å si hva dødsårsaken har vært. Vinger og bein var hele og den var ikke ringmerka. Sangsvana har tradisjonelt sine hekkeplasser i Finnmark og Troms til Nordland og Trøndelag, men de siste tiårene har den utvidet sitt hekkeområde. I Engerdal har det vært flere vellykede hekkinger de siste årene.  

Gasta Design