Død elgokse ved Hovden

Foto: Bjørnar Johnsen ID:400

Foto: Bjørnar Johnsen ID:400

Fikk melding om denne døde elgoksen i hyttefeltet ved Hovden i helga. Den lå 15 meter fra veien og der har den som bildet viser ligget og sparket en del før den døde. Den har nok ligget der en uke eller to og ved kjevepartiet hadde åtseletere spist en del. Pelsen var i ferd med løsne og det var ingen ytre skader på elgen. Ut fra tenna er det en yngre okse på kanskje 2 eller 3 år og er merkelig at den døde. I Selbu er det nå påvvist 3 elger som har død av Chronic Wasting Disease (CWD) og det hadde vært interessant å undersøkt denne elgen i den sammenheng, men den var såpass mør at den bare ble fjernet fra hyttefeltet.

Gasta Design