DNA resultater ulv

Resultatene fra innleverte møkk og hårprøver blir lagt ut påwww.rovbasen.no hvor det er en åpen løsning for alle til å søke i resultatene under fanen DNA. Det gjelder ulv, jerv og bjørn. DNA for ulv blir analysert forholdsvis fort, mens jerv og bjørn tar det veldig lang tid.
Litt resultater fra innsamlet ulvemøkk og hår sist høst fram til nå:
21. januar kom hannulven v491 nordfra og passerte forbi Elgå og sørover til Botølen (sør for Bjønnberga) hvor den tok ei simle. V491 fortsatte sørover om Galten så mot Sølen hvor den tok ei ny simle ved Sølensjøen. En drøy måned seinere (27.02) går v491 mye av samme ruta og dreper to simler ved Botølen og skader 3 til, hvor den ene måtte avlives. Denne gangen går den bare videre om natta over Isteren og opp i Bårn hvor spora blåser igjen. I perioden 01.08.2013 til 06.12.2013 blir hannulven v485 registrert 5 ganger i Elvdalen på begge sider av elva. Den 06.12 var den ifølge med en annen ulv som vi ikke har fått dna-resultater av. SNO tok ut to ulver med helikopter under skadefelling i begynnelsen av februar. Ulvene hadde gått sammen en periode og de revirmarkerte, den ene ble felt ved Sølen og den andre i Osdalen. Tispa som ble felt ved Sølen var v419 og hannen som ble felt i Osdalen var velkjente v485. 

Gasta Design