DNA resultater av ulv fra 1 januar

Møkk og hårprøver fra ulv blir samlet inn av rovviltkontakten for statens naturoppsyn i Engerdal som er Bjørnar Johnsen og sendt til DNA-analyse for å bekrefte om det er ulv eller ikke. Det vil alltid være noen prøver som ikke får dna-treff eller det kan være fra hund eller andre dyr. Fra 1. januar er det samlet inn 18 prøver, hvor de to siste fra Kastflolia ikke er analysert enda. Det er 10 prøver som er individbestemt, en prøve ga rev og en prøve var hund, samt 3 ikke fungerende. 

Ulvehannen v491 var 21. januar en tur i Bjønnberga og tok rein, 27. februar var den tilbake og tok rein igjen. Ulvetispa v518 passerte gjennom Sømådaln 30. april og ble skutt ved Svuku 5. mai, da hadde hun drept 14 nyfødte reinskalver på ei natt. Den 12. mai er hannen v520 mellom Snerta og Elvbrua på østsia av elva, den 10. juli er tispa v495 i samme området på vestsia av elva. Den 12. juni ble det plukket møkk fra v495 ved Tverrfjellsetra og man kan mistenke at det var denne tispa som tok alle sauene på Kvitvorda i sommer. For å se på dna resultatene fra ulv, bjørn og jerv er det åpen løsning for alle på 

www.rovbase.no.
Kart over innsendte dnaprøver

Foto:Bjørnar Johnsen

Gasta Design