Oppsummering av påskens fiskearrangement

Palmesøndag arrangerte Isfiskebua.no kurs i kikkfiske ved Isterfossen for første gang. Kurset var gratis og 16 blide påsketurister deltok. Været viste seg fra sin beste side med sol fra skyfri himmel. 9 fisker ble dratt på isen og deltagerne var fornøyd.

Skjærtorsdag arrangerte, tradisjonen tro, Johnsgård Turistsenter pilkekonkurranse på Langsjøen. 113 deltakere var ute på isen, og også denne dagen, i fantastisk påskevær. Vinneren av konkurransen ble Thomas Thorsen med en ørret på 1487 gram. En kort oppsummering av fangstene:
Abbor ca 10 stk. Største var ca 500 g, resten små.
Ørret ca 8-10 stk. Den største på 1487 g, en på ca 500 g og resten på mellom 250 g og 400 g. Resten var harr. En på 901 g og en på 888 g. Resten var fra 300 g og nedover.

Påskeaften gikk påskens siste isfiskekonkurranse av stabelen på Drevsjøen i regi av Femund Jeger og Fiskforening. Denne dagen var intet unntak i forhold til påskevær og 85 deltagere kunne kose seg på isen i solskinnet.
Her er resultatene:
Junior Innenbygds:
Ingen fikk fisk
Junior Utenbygds:
1 plass Aleksander s.johnsen 190 gram
2.plass Stein jarle s johnsen 80 gram
3.plass Markus Øyen 80 gram (ble trekning nærmeste gjetting av fiskekroker)
Damer innenbygds :
1 plass Hedda Bjørkholen 60 gram
resten fikk ikke fisk...
Damer utenbygds:
1 plass Ruth Ramstad 2640 gram
2 Plass Martina Olsson 1170 gram
3 Plass May Leikåsen 400 gram
Herrer innenbygds:
1 plass Per Ola Søndmør 70 gram
2 plass Emil Standal 60 gram
Resten fikk ikke fisk.
Herrer Utenbygds:
1 plass Vidar Komperud 1940 gram
2 Plass Anders Furuseth Hansen 1600 gram
3 Plass Frode Nerberg 1160 gram.
Vandrepokaler for størst fisk:
Innenbygds - Per Ola Søndmør med 70 gram.
Utenbygds - Kjell Joar Nerhagen 560 gram.

Det ble totalt fisket 16 kilo fisk.

Foto: De 6 første bildene - Isfiskebua, de 5 neste bildene - Johnsgård Turistsenter og de 4 siste - Femund Jeger og Fiskeforening.

Merète Trangsrud