Den radiomerka reven er skutt på åte

13.11-2017
Den radiomerka reven skutt på åte. Revetispa som gikk i revebåsen til Dagfinn på Kvisla 18. oktober har oppholdt seg i farlig område siden den ble merka. Reven har bevega seg mellom Risbakken og Kvisla og midt i vandringsveien til reven bor den fryktede revejegeren Nelly men det var ikke her den endte sine dager. Spørs om ikke Nelly må freske opp åtet sitt. Nord for Nelly bor den effektive og tålmodige revejegeren Rosita og der var det nok mer godsaker på åtet og etter et perfekt skudd endte reven sine dager der. Noe av det reveprosjektet ønsker å se på er jaktpredasjon og det er ihvertfall dokumentert at på Kvisla er det farlig å være rev. Prosjektet hadde selvfølgelig håpet å få flere posisjoner på reven før båndet skulle droppes. Båndet er programmert til å falle av etter ca 260 dager, men er det noen som fanger rev i bås er prosjektet veldig interessert i å merke flere rever. Det er Vidar Trøen som er Evenstads revemerkespesialist i Engerdal så det er bare ta kontakt om noen fanger rev eller trenger tips om båsfangst.

Revens vandringer fra 18. oktober til 11. november.      

Rev merka.jpeg
Jan Nordvålen