Dekket bord for tretåspetten

For noen år siden skrev vi om et spesielt fenomen i Femundsmarka der et lite myrtjern tydeligvis har fått satt inn en propp i bunnen og fått permanent høyere vannstand. Vannivået steg jevnt og trutt over en lengre periode, men stabiliserte seg etter hvert over en meter høyere enn det den tidligere var. Resultatet av dette ble en mengde døde trær og dermed et enormt matfat for en rekke arter. En av dem som setter pris på dette er tretåspetten. Mange forbinder den kanskje med høyereliggende barskog, men den kan like gjerne leve i lavereliggende områder eller i ren furuskog som i Femundsmarka bare den har god nok tilgang på gamle og døde trær. Ungeflokken på bildene fikk nok en god start på livet der de kunne fly rett ut i dette paradiset av lekre og velsmakende insekter av ymse slag.

IMG_3744.JPG
IMG_3746.JPG
IMG_3748.JPG
IMG_3754.JPG
Tore Stengrundet