Dagens elgfall.

Foto: Andreas Kjølvang ID:496

Foto: Andreas Kjølvang ID:496

Har fått melding om 11 elgfall på staten i dag og totalt er det skutt 48 elg her. På viltstellområde I er det skutt 4 elg og viltstellområde II er det felt 3 elg og en av dem er den solide 9 taggeren på bildet til venstre som veier 265 kg ifølge Andreas. Som nevnt tidligere har Jotholla egen kuskytter som ikke fornekter seg og skøyt kua på kvota i år som vanlig.

Kuskytter Åge med beundrerne samlet rundt skytteren.

Har ikke hørt noe fra beskjedne og stille Arne Lund og Rødalslaget siden jaktstart, men i dag kom det gladmelding og det er nok god stemning på Marikroken med en 12 tagger hengende ved setra.

12 taggeren med skytter Runar Bakken felt oppunder Røshøa.
Felt elg statsallmenninga.
Felt elg vilt I og II 

Gasta Design