Båndtvang

Mellom 1. april og 20. august er det båndtvang pga mye sårbart vilt. I lov om hundehold står blant annet: “I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo”.

Hele hundeloven finner du her.

Foto: Arkiv/Siv Elise Fremming Karlsen

Foto: Arkiv/Siv Elise Fremming Karlsen

Merète Trangsrud