Totalforbudet oppheves

Fra i dag oppheves totalforbudet mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark for kommunene i Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen sitt ansvarsområdet, men det generelle bålforbudet gjelder fortsatt.

Bål.JPG
Merète Trangsrud