Blandede resultater av uttynningsfiske

Foto: Tore Stengrundet ID:188

Foto: Tore Stengrundet ID:188

For to år siden ble det, etter initiativ og stor innsats av Hylleråsen fiskeforening, tynnet i småfiskbestandene i Stortjønna og Nordre og Søndre Salsvorttjønna ved Lillerøåsen (arkiv aug. 2013). I helga var spenningen stor da det skulle tynnes på nytt. Var det noen bedring å spore av innsatsen? For N. Salsvorttjønna, hvor rekrutteringsmulighetene er begrenset, var resultatet udelt positivt. Her gikk fangsten ned fra 8,5 kg på 31 garn i 2013 til 5,1 kg på 36 garn i år, gjennomsnittsvekten økte og noen fine fisker ble satt uskadet tilbake. I S. Salsvorttjønna fikk vi derimot et tydelig bevis på at tiltakene som ble iverksatt for å redusere reproduksjonen ikke har fungert. Tjønna, som nær ble tømt i 2013, var nå like full av småfisk igjen. En langt strengere kontroll med vannføringen i den kunstig gravde tilførsels- og gytebekken vil trolig gjøre underverker. Stortjønna innehar også den krevende egenskapen gode rekrutteringsforhold. Her ble resultatet ganske likt som ved forrige tynning, mindre maskevidder og flere garn tatt i betraktning. Men en gledelig og tydelig endring var at røyene som ble fanget, og sluppet tilbake, hadde lagt på seg atskillig på to år og nå nådde vekter på 700 - 800 g. Lignende rekrutteringsbegrensning som i Salsvorttjønna er planlagt, og forhåpentligvis når Stortjønna fordums kvaliteter i løpet av noen år. Alle tall for uttynningsprosjektet finnes her.

Trening  
Kvile    
Stortjønna   
Stortjønnaure  
Ferdig filetert

Gasta Design