Bidragsbudsjett 2018

IMG_0649.JPG

Fjellstyret vedtok i sak 90.17 Bidragsbudsjett for 2018. I henhold til Fjellovens § 11 kan Fjellstyret bevilge bidrag fra fjellkassa for å styrke næringsgrunnlaget i statsallmenningsbygder. Bidragsbudsjettet for 2018 er tilnærmet lagt opp som tidligere år og har ei ramme på kr 690 000,-. Fjellstyret kan bevilge bidrag til næringsformål og til allmennyttige formål m.m. Nærmere om kriterier og krav til søknaden finner du i Bidragsbudsjettets regler. Søknadsfristen er 1 februar 2018. Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på i forbindelse med søknaden.

Ole Opseth