Beverjakt på Viltstellområde 1 2014/2015

Fom 01. oktober 2014 tom 15. mai 2015 kan du jakte bever på viltstellområde 1. Kvota for jakta 2014/2015 er på 9 dyr. 4 eldre dyr og 5 ungdyr. Kortene koster 100,- for innenbygds og 200,- for utenbygds og selges fortløpende på post@engerdal-fjellstyre.no.

Gasta Design