Besøk fra Sønsterud skogskole

Fjellstyret hadde hyggelig besøk av elever fra Naturbrukslinja ved Sønsterud skogskole i dag på Snerta settefiskanlegg. Elevene fikk omvisning på anlegget og informasjon om hva fjellstyret driver med og hvordan dagen er for et fjelloppsyn. De som velger naturbruk ved Sønsterud bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold. I mårra skal alle ut på harajakt med dunkeren Perro og hamiltonstøveren Egga så da blir det spennende å høre hvem hund som slår til og om det blir dot på denne jaktinteresserte gjengen. Holder nok en knapp på Perro med den kjente hundføreren Knut Arne Gjems som er lærer ved Sønsterud. Knut Arne er kjent for mange som leder i Hedmark jeger og fiskeforening og en meget ivrig jeger, i tillegg er han storjugarmester fra Finnskogen og er aldri tom for historier fra Finnskogen.

Gasta Design