Bare et elgfall i går.

I det flotte høstværet som var i hælja var det forhåpninger om mange elgfall, men det ble bare meldt om en okse på Gutulia i går og de 3 elgfalla fra lørdagen. På bildet er det fjoroksen til Kastflolia fra lørdagen med en tålmodig skytter, Alf er ikke den som gir seg og da blir det elgfall til slutt. Gutulia hadde leid med seg profesjonell hjelp fra en løshundekvipasje som vanligvis jakter på den private delen, men der er kvota fylt og denne ekvipasjen lider av uhelbredelig jaktlyst og var nok ikke så vanskelig å overtale til mer jakt. Ekvipasjen består selvfølgelig av en Jamthund om noen lurte på det. Det er nå felt 88 elg på statsallmenniga, ei ku er kassert og to av dyra er felte tilleggsdyr så på ordinær kvote er det igjen 46 dyr. Ordinær kvote er 131 elg.

Felt elg statsallmenninga.
Felt elg viltstellområde 1 og 2.

20181020_142616.jpg
Bjørnar Johnsen